طراحی نقشه دانش

advanced divider

نقشه دانش، یکی از مهمترین ابزار‌های مدیریت دانش است که در آن به پرسنل سازمان، اطلاعاتی در خصوص محل قرارگرفتن دانش و منابع دانشی اعم از افراد صاحب دانش، اسناد و منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی داده می‌شود. به طور کلی نقشه دانش، تخصص‌ها و دانش مورد نیاز افراد را با محل قرارگیری آنها در سازمان مشخص می کند.

ایجاد نقشه دانش سازمانی، بهتر است به معنای این است که بدانیم در سازمان چه کسی، چه چیزی مییداند و کجاست. نقشه‌های دانش، با شکل‌دهی بانک‌های اطلاعاتی دانشی کارمندان و سنجش سطح دانش آنها در زمینه‌های مختلف، سازمان را در شکل‌دهی کامل‌ترین تیم ممکن برای انجام پروژه‌ها و یا حل مسئله‌های خاص یاری می‌کنند. به طور کلی نقشه دانش، نمایش تصویری از دانش آشکار و پنهان، رسمی و غیر رسمی، ثبت شده و نشده، داخلی و خارجی را جهت استفاده مجدد، بهره‌برداری بیشتر از توانایییها و سرمایه‌های ناملموس و مزیت رقابتی ارائه می‌کند.

از طریق نقشه دانش، می‌توان به منابع کلیدی از طریق شناسایی کارشناسان داخل و خارج سازمان در صورت نیاز دست یافت و فرصت و زمان دسترسی به آنها را کوتاه کرد. با این اقدام می‌توان از دوباره‌کاری‌ها، ممانعت و در زمان و هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. با استفاده از این نقشه می‌توان پل ارتباطی بیشتر در زمینه تسهیم، تبادل دانش و تجارب ایجاد کرده و فرصت‌های یادگیری را آشکارتر ساخت و از ابتکارات و تحقیقات حمایت کرد.

 به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی تدوین نقشه دانش را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.