شبکه بازنشستگان

شبکه بازنشستگان

بازنشسته شدن کارکنانی که زمان زیادی را در سازمان مشغول به کار بوده و سازمان هزینه زیادی بر روی آنان سرمایه‌گذاری کرده تا تجربیات کافی کسب کنند، به عنوان یک چالش کلیدی برای مدیران ارشد سازمان‌ها مطرح است. بسیاری از سازمان‌های ایرانی طی چند سال گذشته با این معضل مواجه شده‌اند و برخی آمارها نشان از بازنشستگی 65 درصدی نیروی انسانی برخی از سازمان‌ها طی سال‌های آتی دارد که این موضوع لزوم ایجاد شبکه بازنشستگان سازمان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

جایگزینی کارکنانی که بازنسشته شده‌اند، یک مشکل بزرگ برای سازمان‌ها است، زیرا آنها باتجربه‌ترین و ماهرترین افراد یک سازمان‌ هستند که با رفتن خود، دانش ارزشمند خود را نیز با خود می‌برند. در بسیاری از سازمان‌‌ها، دانش کلیدی درباره محصولات، فرآیندها و مشتری‌ها نوشته نشده و در ذهن پرسنل است که این نوع دانش را، دانش ضمنی می‌نامند. این دانش، محرک اصلی نوآوری و مزیت رقابتی و اساس آموزش فرد جایگزین یک بازنشسته، برای سازمان محسوب می‌شود. هر سازمان‌ باید هم دانش آشکار و هم دانش ضمنی خود را ارزیابی و در راستای کسب و بکارگیری آن اقدامات مقتضی را انجام دهد.

از بازنشستگی کارکنان گریزی نیست ولی می‌توان با در نظر گرفتن تمهیداتی، به صورت پیوسته و حتی با ترک کارکنان بازنشسته از سازمان، از این منبع ارزشمند دانش، نهایت بهره را برد. در این راستا سازمان‌ها باید بازنشستگان کلیدی خود را شناسایی کنند و بعد از آنکه آنان بازنشسته شدند، اقدام به استفاده از دانش آنان، از طریق ایجاد شبکه دانشی بازنشستگان کنند.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی شبکه بازنشستگان را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.