داستانسرایی

داستان‌ سرایی

داستان‌ها و داستان‌سرایی از ابتدای وجود بشر با ما بوده اند و به آگاهی ما از تاریخچه بشریت کمک بسیار کرده اند. هزاران سال، با تکامل انسان، از داستان‌‌ها استفاده می‌شد تا افراد آنچه را که خرد و دانش انباشته شده بود، منتقل کنند. در دنیای مدرن که ما در آن زندگی می‌کنیم داستان معنای جدیدی به خود گرفته است: راهی برای برقراری ارتباط نه تنها در محیط سنتی داخلی بلکه در محیط کار. داستان ها و روایت‌ها‌، یک رابط منحصر به فرد و  قدرتمند در روابط انسانی تشکیل داده‌اند.

داستان‌ها با هر دو بخش ذهن انسان (منطق و احساس) سر و کار دارند. داستان‌ها ابزاری برای گفتگو، استدلال و تمرکز بر چشم انداز سازمانی هستند. داستان‌ها منجر به تقویت ارتباطات، چه در داخل سازمان در ارتباط با پرسنل و چه در خارج از سازمان در ارتباط با مشتریان حاضر، مشتریان بالقوه، شرکای تجاری، رقبای تجاری، سرمایه گذاران و دیگران می شوند. داستان را انتقال‌دهنده‌ قدرتمند معنا و دانش ضمنی می‌دانند. همچنین یک داستان دنباله‌ای از اقدامات و تجربیاتی را که توسط و یا تحت نظر تعداد مشخصی از افراد انجام گرفته، به صورت واقعی یا خیالی توصیف می‌کند. داستان‌ها به طور طبیعی در مسیر زندگی فعالیت‌های سازمان اتفاق می‌افتند و نکته مهم این است که از پذیرش بسیار گسترده به عنوان وسیله ارتباطی توسط افراد برخوردار هستند.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی ” راهبری و برگزای داستان‌سرایی ” را با نام تخصصی دانالَند طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند. رویدادهای دانالَند با ابتکار گروه مشاوره مدیریت دانش دانا و با الهام از سخنرانی های تِد به منظور تسهیم اثربخش دانش سازمانی طراحی شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.