مدیریت دانش استارتاپ ها

بسته خدمات مدیریت دانش ویژه استارت‌آپ‌ها و سازمان‌های کوچک

استارتاپ‌ها برای رقابت پذیری در اقتصاد دانش بنیان باید استفاده کارآمدی از دانش موجود داشته باشند و مدیریت دانش یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند این مهم را محقق سازد. یکی از اهداف مهم مدیریت دانش، نوآوری از طریق خلق و کسب دانش جدید است. اشتراک دانش بین اعضای تیم استارتاپ بر فعالیت‌های کارآفرینانه در گام‌های ورود به بازار و توسعه بازار تأثیر مثبت دارد و کسب و کارهای نوپا می‌توانند با دسترسی به دانش بیرونی و قرار گرفتن در معرض دانش جدید، به تنوع استراتژی‌های خود غنا بخشند. نتایج بررسی ها نشان می‌دهد که بیش‌تر استارتاپ‌های موفق در دنیا به منظور غلبه بر فاکتورهای حیاتی توسعه (شناسایی فرصت، تعهد کار آفرینی، اعتبار دهی و ثبات) از تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش استفاده می‌کنند، اما متاسفانه استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپای ایرانی عمدتا از این رویکردها آگاهی ندارند. به‌طور کلی پنج دلیل نیاز استارتاپ‌ها به مدیریت دانش را می توان این‌گونه برشمرد:

  1.  استارتاپ‌ها باید بر دانش‌های کلیدی درونی خود اعم از دانش مرتبط با توسعه محصول، زمان ورود به بازار، کارایی فرآیند و محصول و سایر موارد مهم در آغاز کسب و کار تمرکز کنند؛
  2. استارتاپ‌ها باید از اختراع دوباره چرخ در  هر لحظه از فعالیتشان دوری کنند؛
  3. استارتاپ‌ها باید دانش افراد کلیدی خود را قبل از خروج آنها کسب کنند؛
  4.  استارتاپ‌ها باید فرهنگ مبتنی بر دانش را ایجاد و توسعه دهند؛
  5.  استارتاپ‌ها باید بدانند که ابزارهای فناورانه به تنهایی نمی تواند نیازهای مدیریت دانشی آنها را پوشش دهد.

در همین راستا و با توجه به ضرورت استقرار راهکارهای مدیریت دانش در استارت‌آپ‌ها و سازمان‌های کوچک، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، اقدام به طراحی و ارائه بسته خدمات مدیریت دانش ویژه استارت‌آپ‌ها و سازمان‌های کوچک کرده است.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.