مدیریت دانش بهداشت و درمان

بسته خدمات مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد اعتباربخشی ویژه حوزه بهداشت و درمان

برخلاف سایر حوزه ها که مبحث مدیریت دانش سبقه ای طولانی دارد و راهکارهای آن در حال اجرا است، حوزه بهداشت و درمان در این زمینه نوپا است و به تعبیری دیگر نسبت به صنایع دیگر، کند عمل کرده است. مدیریت دانش کاربرد و ارزش فوق العاده‌ای برای حوزه بهداشت و درمان، به ویژه بیمارستان‌ها و سیستم‌های بیمارستانی دارد. انتقال دانش در حوزه بهداشت و درمان به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است و دیگر موضوعی فانتزی نیست. مدیریت دانش کمک می کند تا هر تصمیمی که در بیمارستان یا هر مرجع درمانی دیگر گرفته می شود، ماحصل خرد جمعی کل سیستم باشد. مدیریت دانش چنانچه به خوبی اجرا شود، سیستم مراقبت‌های بهداشتی را طی سا‌ل‌های آینده، به یک بخش عمومی مقرون به صرفه‌تر‌، بدون خطا و پاسخگو تبدیل می‌کند.

موضوع مدیریت دانش با توجه به اهمیتی که در این سیستم دارد، در استاندارد اعتبار بخشي و در معیارهای مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشاره شده است. اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد.

 در همین راستا و با توجه به ضرورت استقرار راهکارهای مدیریت دانش در اعتبار بخشي، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، اقدام به طراحی و ارائه بسته خدمات مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد اعتباربخشی ویژه حوزه بهداشت و درمان کرده است.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.