مدیریت دانش ایزو 30401

بسته خدمات مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد ISO 30401:2018

در سال 2017 سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)، پیش‌نویس استانداردی با عنوان ISO 30401:2018 را به رأی‌گیری گذاشت و طبق برنامه در سال 2018 به صورت نهایی آن را منتشر کرد. سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، با رویکرد ایجاد سیستمی مدیریتی که با بهره‌گیری از دانش، به صورت اثربخش و ارزش آفرین، موجب ارتقای سازمان می شود، این استاندارد را تهیه و تدوین کرده است. این استاندارد بین المللی در هر سازمانی، فارغ از نوع صنعت و یا اندازه آن و یا محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهد، امکان پیاده‌سازی و استقرار دارد. این استاندارد، نیازمندی‌ها و روش‌هایی را برای ایجاد، پیاده‌سازی و استقرار، نگهداری، کنترل و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت اثربخش برای مدیریت دانش در سازمان‌ها ایجاد می‌نماید.

چارچوب این استاندارد بسیار مشابه سایر استانداردهای مدیریتی از جمله ISO 9001:2015  می باشد و سازمان بایستی شرایطی را متناسب با آنچه که در استاندارد آمده است فراهم کند تا از ممیزان عدم انطباق دریافت نکند.

در همین راستا گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، اقدام به طراحی و ارائه بسته خدمات مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد ISO 30401:2018 برای سازمان هایی که تمایل به دریافت گواهینامه ISO 30401:2018 داشته باشند و یا به صورت داخلی بخواهند وضعیت خود را از نقطه نظر این استاندارد ارزیابی کنند، کرده است.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.