مدیریت دانش مشتری

advanced divider

مدیریت دانش مشتری، فرآیندی است که یک سازمان برای ثبت، ذخیره‌سازی، سازماندهی، تجزیه و تحلیل، انتشار و بکارگیری دانش مشتریان خود انجام می‌دهد. در این تعریف هم اطلاعات و دانش کنونی که از مشتری می‌دانیم و هم اطلاعات و دانشی که باید از مشتری بدانیم اهمیت یکسان دارند.

دانش مشتری ترکیبی از اطلاعات، ارزش‌ها و بینش است که در طول معامله و مبادله بین مشتریان و سازمان، ایجاد و کسب می‌شود. است. این دانش را می‌توان اطلاعات سازمان‌یافته و ساخت‌یافته در مورد مشتری در نتیجه پردازش سیستماتیک دانست. دانش مشتری یکی از پیچیده‌ترین انواع دانش، شناخته می‌شود، زیرا دانش مشتری می‌تواند از منابع و کانال‌های مختلف قابل کسب باشد.

دانش مشتری را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ دانش درباره مشتری، دانش از مشتری و دانش برای مشتری. با دانش درباره مشتری می‌توان نیازها، اهداف، خواسته‌ها، دلایل عاطفی برای خرید و سایر جنبه‌های مشتری را شناخت. با فراهم کردن دانش برای مشتری، می‌توان ابهامات وی را رفع و با برطرف کردن درخواست وی، اعتماد مشتری را جلب کرد و با کسب دانش از مشتری، می‌توان ایده‌های جدید دریافت و متاثر از آن، خدمات و محصولات جدید طراحی و تولید کرد.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی مدیریت دانش مشتری را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.