بازنگری پس از اقدام

بازنگری پس از اقدام

استاندارهای معتبر حوزه مدیریت پروژه اعم از PMBOK[1]، PRINCE2[2]، ISO21500 و ICB[3]، به صورت مشخص و با تاکید ویژه، مدیریت دانش پروژه و مستندسازی دروس آموخته را مطرح کرده‌ و آن را به عنوان یکی از محصولات پروژه در نظر گرفته‌اند و اشاره کرده‌اند که پروژه بدون ثبت درس آموخته‌هایش پایان نمی‌پذیرد. تکنیک بازنگری پس از اقدام، ابزاری برای کسب و به اشتراک‌گذاری دانش حاصل از پروژه است.

هدف از مدیریت پروژه، ایجاد تعادلی اقتصادی و موجه، بین عوامل متعدد و از همه مهمتر سه عامل کلیدی هزینه، زمان و کیفیت می‌باشد. مدیریت دانش نیز به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند دانش است به گونه‌ای که با استفاده بهینه از دانش، فعالیت‌های افراد و به تبع آن یک سازمان با بازدهی بیشتری صورت گیرد. اهمیت این دو موضوع برای پیشبرد و حفظ دستاوردهای یک پروژه انکارناپذیر است. دانش و تجارب اکتسابی در پروژه‌ها اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که ثبت و استفاده از این دروس آموخته می‌تواند باعث حرکت رو به جلوی پروژه‌های سازمان گشته و از تکرار تجارب ناخوشایند در پروژه ها جلوگیری کند. به منظور مدیریت دانش پروژه ابزارها و تکنیک‌های متعددی وجود دارد که یکی از کاربردی‌ترین آنها، تکنیک بازنگری پس از اقدام است.

در تکنیک بازنگری پس از اقدام تیمی که درگیر یک مایلستون و یا کل پروژه‌ای بوده‌اند، دور هم جمع می‌شوند تا در مورد موفقیت­ها و شکست‌ها به روشی صریح و صادقانه بحث کنند. از این تکنیک در حین اجرای پروژه و با هدف بدست آوردن عناوین دروس آموخته و در نقاط عطف پروژه استفاده خواهد شد. این تکنیک به صورت گروهی در هر یک از حوزه‌های دانشی یا دیسیپلین‌های مشخص شده اجرا خواهد شد.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی بازنگری پس از اقدام را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.

 

 

[1] Project Management Body of Knowledge

[2] Projects IN Controlled Environments 2

[3] IPMA Competence Baseline