استقرار نظام جامع مدیریت دانش مبتنی بر چارچوب فرایندی APQC با رویکرد منتورینگ

advanced divider

سازمان‌ها به منظور توسعه و بهبود مستمر، کاهش هزینه‌های سازمانی ناشی از دوباره­کاری، افزایش خلاقیت، نوآوری و انگیزۀ کارکنان، ایجاد شبکه دانش سازمانی و به طورکلی حضور پایدار در این صنعت، هم­زمان با حفظ و نگهداری سرمایه های ملموس و فیزیکی، باید به سرمایه‌های ناملموس خود نیز بیندیشند؛ لذا یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت سرمایه‌های ناملموس در سازمان‌ها اجرای راهکارها، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش است.

مدیریت دانش به ‌عنوان رویکردی سیستماتیک به شناسایی، خلق، ذخیره‌­سازی، به اشتراک‌گذاری و ‌بکارگیری دانش، یکی از مباحث مدیریتی است که در افزایش بهره‌وری و اثربخشی فرآیندها، بهبود قابلیت ارایه خدمات و محصولات، بهبود تصمیم‌گیری، افزایش سهم بازار و افزایش سودآوری، نقش مؤثری را ایفا می‌کند.

 

نظام جامع مدیریت دانش مبتنی بر چارچوب فرایندی APQC با رویکرد منتورینگ که پوشش دهنده پنج بعد کلیدی در پیاده‌سازی مدیریت دانش شامل ابعاد کارکنان، فرآیندها، فناوری، ساختار و فرهنگ است؛ برای اولین بار در کشور، توسط “گروه مشاوره مدیریت دانش دانا” طراحی شده است.

این چارچوب مبتنی بر رویکرد فرآیندی مرکز کیفیت و بهره‌وری آمریکا (APQC PCF) و تجارب اجرایی مشاوران این گروه طی سال‌های متمادی طراحی شده است. همچنین رویکرد منتورینگ، به عنوان ذات و روح اجرایی کلیه اقدامات این چارچوب در نظر گرفته شده است.

نگاه فرآیندگرای ما تضمین می‌کند تا مدیریت دانش با سایر فرآیندهای سازمان همراستا، همسو و یکپارچه باشد و نگاه منتورینگ ما تضمین می‌کند تا کلیه اقدامات در لایه‌های طراحی و پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان، به نمایندگان مدیریت دانش سازمان منتقل شود و سازمان بعد از پایان طرح، از حضور مشاور بی نیاز شود؛ چیزی که تمامی سازمان‌ها در استقرار راهکارهای مدیریت دانش به دنبال آن هستند و ما آن را به عنوان رسالت محوری خود برگزیدیم.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.